Book directly with us and enjoy exclusive benefits

Begin de dag met de turquoise water van de zee en met de vredige groene natuur van Miracle!

MIRACLE RESORT HOTEL VERLICHTING TEKST

Als MÖN İNŞAAT VE TİCARET LTD.ŞTİ. (Miracle Resort Hotel), tonen we een intense gevoeligheid en hechten we belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens.
Met dit besef verwerken wij alle soorten persoonsgegevens van alle aan Miracle Resort Hotel verbonden personen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens nr. 6698 (KVKK).
Miracle Resort Hotel, zoals gedefinieerd in de KVKK, verwerkt uw persoonsgegevens met de hieronder toegelichte doeleinden en methoden, binnen de door de wetgeving gestelde grenzen, met inachtneming van de vernietigingseisen en termijnen, met zorg en aandacht als "Verwerkingsverantwoordelijke" .

1 - Uw persoonlijke gegevens die we verwerken

 • Identiteitsinformatie (naam, achternaam, geboortedatum, nationaliteit, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, paspoortnummer, rijbewijsinformatie, TR ID-kaartinformatie (TCKN, serienummer, rij nummer, naam vader, naam moeder, plaats van geboorte, geboortedatum, burgerlijke staat, provincie, wijk, buurtdorp, jaargangnummer, familienummer, lijnnummer, plaats van afgifte, reden van afgifte, registratienummer, afgiftedatum, vorige achternaam), beroep / geaccepteerd in plaats van identiteitskaart indien verstrekt door de gast beroepsvereniging ID-kaarten,
 • Contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer, geregistreerd e-mailadres, enz.)
 • Financiële informatie,
 • Gastopmerkingen, feedback en klachtengegevens: speciale voorkeuren in de accommodatie, evaluaties, meningen of klachten over de faciliteit, opmerkingen en reacties die zijn gedeeld met het oog op de evaluatie van de diensten,
 • Gezondheidsinformatie: Redelijke gezondheidsgegevens, Voedselallergie, Geschiedenis van ziektebewaking, Informatie over ziektesymptomen, Informatie over ziektebewakingspercentages,
 • Informatie over de reservering, geschiedenis van hotelaccommodatie, kamernummer, reis- en transferinformatie, informatie over de voertuigen die zijn gebruikt om de faciliteit te bereiken,
 • Als u contact opneemt met ons Callcenter, worden uw opgenomen spraakoproepen,
 • Video- en audio-opnamen van uw camerasysteem die zijn gemaakt tijdens uw bezoeken aan Miracle Resort Hotel, navigatie-informatie verkregen tijdens het gebruik van onze
 • "www.miraclehotel.com"-website en "Miracle Hotel"-applicatie, IP-adres, browserinformatie en enquêtes die u indient met uw eigen toestemming, uw formulierinformatie en uw locatiegegevens.
 • Kenteken, agentschap/bedrijfsinformatie
 • Persoonsgegevens verkregen bij communicatie via e-mail, brief en andere middelen,

2 - Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Uw verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden (“Doelen”) en de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens vermeld in de artikelen 5 en 6 van de wet, in het kader van de noodzakelijke werkzaamheden van onze business units om u te laten profiteren van de producten en diensten aangeboden door Miracle Resort Hotel en de uitvoering van de relevante bedrijfsprocessen kunnen worden verwerkt binnen:

 • Bevestiging van uw identiteit,
 • Gast/klant relatiebeheer,
 • Planning van de interne activiteiten van Miracle Resort Hotel en administratieve activiteiten,
 • Bepaling, planning en implementatie van het commerciële beleid van Miracle Resort Hotel op korte, middellange en lange termijn,
 • Verstrekken van informatie aan bevoegde instellingen op basis van wetgeving
 • Het meten, verhogen en onderzoeken van gasttevredenheid door Miracle Resort Hotel,
 • Opmaken en opvolgen van bezoekersdossiers,
 • Voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten,
 • Uitvoeren van boekhoudkundige en financiële processen, verzenden van financiële informatie of factuur naar het e-mailadres dat u tijdens de registratie hebt opgegeven,
 • Aannemen en beoordelen van verzoeken en klachten,
 • Uitvoeren van risicobeheersings- en kwaliteitsverbeteringsactiviteiten door de afdelingen Kwaliteit, Gastbeleving en Informatiesystemen.
 • Planning en uitvoering van gastrelatiebeheerprocessen,
 • Opvolging en uitvoering van juridische zaken,
 • Vervulling van officiële verzoeken van instellingen,
 • Uitvoeren van informatiebeveiligingsprocessen,
 • Het uitvoeren van audit- en ethische activiteiten,

Uw Persoonsgegevens die zijn verkregen en verwerkt in overeenstemming met de relevante wetgeving ten behoeve van overdracht naar de fysieke archieven en/of informatiesystemen van Miracle Resort Hotel kunnen zowel in een digitale als fysieke omgeving worden bewaard.

3 - Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonsgegevens, in het kader van de Wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 6698 en andere wetgeving en voor de hieronder toegelichte doeleinden;

 • • Directie van Veiligheid en andere wetshandhavingsinstanties,
 • • Gerechtelijke autoriteiten,
 • • Uw bevoegde wettelijke vertegenwoordigers,
 • • Met serviceproviders en adviesbureaus/bedrijven (degenen die persoonlijke gegevens verzamelen via apparaten, database- en serverserviceproviders, serviceproviders voor het bewaken van het gebruik van site-applicaties, e-mailserverserviceproviders, e-factuur- en e-archieffactureringsserviceproviders, elektronische postbemiddelaars, banken en elektronische betalingsinstellingen),
 • • Derden die wij raadplegen, waaronder advocaten, belastingadviseurs en accountants waarmee wij samenwerken,
 • • Regelgevende en toezichthoudende instellingen en officiële autoriteiten,
 • • Onze leveranciers, waarvan wij profiteren van of samenwerken met,
 • • Onze ondersteunende dienstverleners, archiefdienstverleners en zakenpartners,

Wordt met hen gedeeld.

4 - Verzamelmethode van uw persoonlijke gegevens en juridische redenen

Om een hoge servicestandaard te bieden, kunt u uw persoonlijke gegevens mondeling, schriftelijk of elektronisch verzamelen, afhankelijk van de kwaliteit van de geleverde service, door de gerelateerde eenheden van Miracle Resort Hotel, contactformulieren, telefoongesprekken, elektronische applicaties, software, verschillende contracten, e-mail, sociale media, fysieke media enz. Als Miracle Resort Hotel kan het worden verzameld en verwerkt door automatische of niet-automatische methoden in het kader van de grondwet van de Republiek Turkije, de Internationale verdragen waarbij ons land partij is, en de relevante wetgeving, in het bijzonder de wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 6698.
Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt voor "noodzakelijke gegevensverwerking voor de totstandkoming en uitvoering van het contract", "vervulling van wettelijke verplichtingen" en "gegevensverwerking voor de legitieme belangen van de gegevensbeheerder". Verplichte” juridische redenen; de wettelijke reden voor "vervulling van de wettelijke verplichting" met betrekking tot onze bewaarplichten die voortvloeien uit de wetgeving; Met betrekking tot de juridische redenen van "gegevensverwerking is verplicht voor de legitieme belangen van de gegevensbeheerder" en "gegevensverwerking en -overdracht is verplicht voor het vaststellen, gebruiken of beschermen van rechten" met betrekking tot opnames met beveiligingscamera's in het hotel, om te beschermen uw gezondheid, verwerken wij de gezondheidsgegevens met betrekking tot uw voedselallergieën in overeenstemming met uw verklaring, op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. Om het Miracle Resort Hotel beter van dienst te kunnen zijn, verwerken we bijzondere gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, met toestemming van de personen. Deze persoonsgegevens kunnen indien nodig worden gedeeld met officiële autoriteiten en zorginstellingen. U kunt uw activiteiten op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens beëindigen op basis van uitdrukkelijke toestemming door uw uitdrukkelijke toestemming op elk moment en zonder opgave van redenen in te trekken.

5 - Reikwijdte en wijziging van het beleid inzake de bescherming en verwerking van persoonsgegevens

Deze verduidelijkingstekst opgesteld door Miracle Resort Hotel is opgesteld in overeenstemming met de wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 6698. MÖN İNŞAAT VE TİCARET LTD.ŞTİ. heeft het recht om de verduidelijking tekst bescherming persoonsgegevens te wijzigen in overeenstemming met de wet en bestuursbesluiten en op voorwaarde dat persoonsgegevens beter worden beschermd.

6 - Uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens

U kunt altijd bij ons terecht met betrekking tot uw rechten in artikel 11 van de wet met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die door Miracle Resort Hotel worden verwerkt. Op grond van dit artikel;

 • • “Leren of persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt”,
 • • "Informatie opvragen over persoonsgegevens als deze zijn verwerkt",
 • • "Het doel van de verwerking van persoonsgegevens leren kennen en of ze worden gebruikt in overeenstemming met het doel ervan"
 • • “Weten aan welke derden persoonsgegevens worden doorgegeven in binnen- of buitenland”,
 • • "Om correctie van persoonsgegevens te verzoeken in geval van onvolledige of onjuiste verwerking",
 • • "Verzoek om verwijdering of vernietiging van persoonlijke gegevens in het geval de redenen die de verwerking van persoonlijke gegevens vereisen verdwijnen of het Guesthouse geen wettelijke basis of legitiem belang heeft om de genoemde gegevens te verwerken",
 • • “Bezwaar maken tegen nadelige resultaten die kunnen ontstaan als gevolg van de verwerking van persoonsgegevens via geautomatiseerde systemen”
 • • "Om vergoeding van deze schade te vragen indien u schade lijdt door onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens",

Hier heeft u allemaal recht op.

Toepassingsmethode

Uw verzoeken op grond van de wet, door het invullen van het "Aanvraagformulier in overeenstemming met de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens" op het adres "www.miraclehotel.com/kvkk.com";

 • • Guzeloba, Yaşar Sobutay Bulvarı No:34, 07230 Miracle Resort Hole Muratpaşa/Antalya kan persoonlijk worden afgeleverd,
 • • U kunt het opsturen via een notaris,
 • • U kunt het opsturen naar moninsaat.miraclehotel@hs03.kep.tr met beveiligde elektronische of mobiele handtekening, via uw geregistreerde e-mailadres of uw e-mailadres geregistreerd in ons systeem.

Afhankelijk van de aard van uw verzoek worden uw aanvragen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen dertig dagen kosteloos afgehandeld; indien de transactie echter meerkosten met zich meebrengt, kan het zijn dat u een vergoeding in rekening wordt gebracht volgens het door het College Bescherming Persoonsgegevens vast te stellen tarief.

Download our app for a better holiday experience.