Book directly with us and enjoy exclusive benefits

Begin de dag met de turquoise water van de zee en met de vredige groene natuur van Miracle!Onze Achtenswaardig Gasten en Eerbiedig Werkpartners,

Wij met z’n alle ervaren de invloeden en de resultaten van COVID-19 pandemie,die momenteel de algehele wereld onder diens invloed houdt. In deze verloop, wij als Miracle Resort Hotel willen de door ons genomen maatregelen, vermeerderd zorgvuldigheid, toepassingen en diensten aan jullie uitgebreid mededelen.

Om onze gasten op z’n uiterst comfort en op gezonde manier te kunnen onthalen; binnen de periode van de normalisering, wij hebben paar nieuwe procedures en gezondheids toepassingen die met hygiëne te maken hebben zoals wij dat als “nieuwe normalisering” noemen. Alle deze toepassingen; worden toegepast om aan jullie,onze gasten een meer gezonde vakantie te kunnen aanbieden, en daardoor willen wij aan jullie de volgende maatregelen onder aandacht brengen.

Wij wensen jullie een vrolijk en behaaglijk vakantie waar jullie de Zonnige dagen en Middelandse zee kunnen genieten.

Ahmet Raif İLLEZ

MiracleResort Hotel

Algemeen Directeur

Miracle Resort Hotel COVID-19 (Corona Virus) Bescherming en Verspreding Verhinderingsuitvoeringen

1. Uitvoering overeenstemmingen aan Wettelijk Voorwaarden en Klanten Voorwaarden (Health & Safety)


· Bij alle departementen van onze Instelling worden de nodige voorzieningen genomen inzake de directieven en gepubliceerd wettelijk voorschriften en Klanten Voorwaarden (Health&Safety) van de Republiek Turkije, Ministerie van Volksgezondheid, Republiek Turkije, Ministerie van Cultuur en Tourisme, Republiek Turkije, Ministerie van Familie, Werkgelegenheid en Sociale Diensten, Republiek Turkije, Ministerie van Landbouw en Bosbeheer en Wereld Gezondheids Organisatie (WHO).

· De actualiteiten worden steeds en regelmatig opgevolgd en de nodige correcties worden uitgevoerd.2.Toezichten en Internationaal Standarten

· Onze Hotel is een gecertificeerd instelling door TUV NORD, welke een door internationaal standarten geaccrediteerd onderneming. Er worden periodieke controles uitgevoerd en de continu ï teit van onze certificaten worden beveiligd. Certificaten die onze instelling hebben zijn; ISO 9001 (Beheersysteem), ISO 22000 (Voedingsveiligheid Beheersysteem), ISO 10002 (Klachten Beheersysteem), OHSAS 18001 (Arbeidsgezondheid en Veiligheid Beheersysteem), ISO 14001 (Milieu Beheersysteem) en Blauwe Vlag, Travellife onderschijding.

· In die omvang wordt onze instelling steeds ononderbroken onder controle gehouden inzake nationaal en internationaal hygiëne standarten door verschillende ministeries, geaccrediteerd oprichtingen en ook door onze werk compagnons, en onze standarten worden steeds en voortdurend verbeterd en diens continu ï teit wordt beveiligd.

3. Controles en Uitvoeringen bij onze Instelling

- Voeding, Gıda, Kraanwater, Zwembad en Zeewater

 • Er worden monsters opgenomen van de dagelijks verwerkt en geproduceerd voedingsmiddelen passend aan de wettelijk wetgevingen en bepalingen en vervolgens worden bewaard bij gewenste warmtes en condities.

 • Er worden ook monsters opgenomen en worden vervolgens geanaliseerd.

 • Daarnaast worden ook zeewater monsters opgenomen door de Republiek Turkije Ministerie van Volksgezondheid passend aan de directieven van Blauwe Vlag voorschriften en de overeenstemmingen worden gecontroleerd.

 • Om de passendheden van de voedingsmiddelen, zwembaden en kraanwater consumptie en gebruik vast te stellen, worden periodiek analysen uitgevoerd bij de geaccrediteerd laboratoriums.

- Controlewijze en Principes van Legionella

 • Het systeem controle die werd gevormd is in het kader van de Ambtelijke Voorschrift inzake Legionella Ziekte Controle Methode en Fundamenten wordt opgevolgd en toegepast. Er worden ook voorzorgsmaatregelen genomen inzake Fan Coil onderhouden en hygi ëne zorg, water chemicali ë n en conditioenering van water, perlator en douche hoofd onderhouden, zorgdragen dat de stilstaande waterwegen weer gecontroleerd worden en de nodige aanpassingen en verzorgingen toegepast worden.

4. Onze Werkzaamheden en Instelling Bestuur

 • Er worden aan alle medewerkers en personeel van onze instelling hygi ëne opleiding, arbeidsgezondheid- en veiligheid opleiding gegeven, en daarnaast worden aan deze mensen onondebroken verhindering en voorkomen van corona virus opleidingen gegeven via bescherming en verspreiding opleidingen en deze worden onondebroken voortgezet.

 • Aan alle van onze medewerkers en personeel de nodige gezondheids onderzoeken uitgevoerd, hun werk aanvang / periodiek gezondheids onderzoeken worden door onze Instelling Arts uitgevoerd en gevolgd.

 • Alle onze medewerkers en personeel; hebben de gelegenheid om de nodige hygi ëne benodigheden en materialen te beschikken waardoor deze veilig aan het werk gaan en deze worden ook gecontroleerd voor aanpassingen aan de sociale afstand te gebruiken tijdens hun werkzaamheden en bij de rustplaatsen.

 • Er zijn procedures gevormd voor de medewerkers en personeel ingeval dez enkele symptoom van besmetting of aantasting en alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen voor hun isolatie ingeval van besmetting of aantasting. Aan alle van onze medewerkers en personeel worden koorts check-up procuduren uitgevoerd bij betreding en uitgaan van onze instelling, en deze worden geregistreerd, en hun verdere gezondheids controles worden regematig en voortduren voortgezet.

5. Bezoekers, Huurders en Goederen & Dienst Bezorgingen

 • Bij onze instelling worden geen bezoekers toegelaten buiten exceptioneel gevallen, en ingeval van bezoek brengen van mensen buiten onze instelling worden koorts check-up uitgevoerd bij betreding van onze instelling, en wordt gezorgd dat deze mesen strikt de maatregelen opvolgen en vol achting nemen voor het bereiken van hygi ëne posten en houden van sociale afstanden.

 • Er worden verzorgd dat, alle onze leveranciers en huurders hun diensten voort tez etten met inachtnemen van alle voorwaarden die gesteld zijn voor de Miracle Resort Hotel Covid-19 Bescherming en Verspreiding/Besmettingsmaatregelen in het kader van de gerelateerd wettelijk ambtelijk voorschriften.

6. Gasten Onthaal

 • Bij het binnentreding aan onze instelling worden de volgende gezondheidssmaatregelen uitgevoerd; Koorts wordt opgemeten, Covid-19 Gasten İnlichting Formulier wordt ingevuld en de resultaten opgevolgd.

 • Tot dat de Check-in procedures wordt uitgevoerd, wordt bij de Bepaalde gebieden, zullen de maatregelen genomen inzake houden van Sociale Afstand bepalingen en voorschriften.

 • Tijdens de Check-in procedures zullen adequaat Sociale Afstand bepalingen en voorschriften opgevolgd en de nodige markeringen zullen uitgevoerd worden, waarna onze gasten zullen naar hun kamers worden begeleid.

 • De gasten die bij onze instelling logeren, zullen vanaf hun binnentreding bij onze instelling en ook tijdens hun verblijf aldaar, zullen worden voorzien van gezichtsmask.

 • Er worden bij onze instelling Bellboy diensten ononderbroken voortgezet, de handschoenen special voor onze gasten zullen worden bezorg en hun koffers zullen worden voor hun betreding in hun kamers aldaar geplaatst.

 • Ook worden andere nodige maatregelen genomen en de vale diensten zullen worden uitgevoerd.

 • Om te zorgen dat tijdens de Food&Beverage bedieningstiden de sociale afstand regels worden strikt opgevolg en de gasten zullen worden ingelicht omtrent de maaltijd uuren bij hun check-in.

 1. Room Service (Hotel Kamer Diensten)

 • De kamers van onze gasten zullen worden voorzien van COVİD-19 (coronavirus) beschermings-en verspreiding/besmetting instructies en proceduren, en de kamers worden in de maximaal niveau en rang gedesinfecteerd om de nodige hygiëne te beveiligen.

 • Tijdens de kamer schoonmaak werkzaamheden, onze personeel die deze werkzaamheden uitvoeren zullen in de bepaalde tijden hun handen grondig wassen en schoonmaken, desinfecteren en hun handschoenen verwisselen om de kruis besmetting te voorkomen.

 • Om de kruis besmetting te voorkomen door onze kamer schoonmaak personeel, zullen de linnen stof coderingsysteem worden uitgevoerd.

 • Bij de Check-out kamers zullende schoonmaak en desinfectie werkzaamheden zullen meer gedetaillierd uitgevoerd worden, de kamers zullen door ozonnisering systeem worden gedesinfecteerd en daarna goed gelucht worden en daardoor wordt beschikbaar gesteld voor de volgende gasten.

 • Alle chemicallen die gebruikt worden tijdens de schoonmaak van de kamers; zijn passend chemicallen die voldoen aan de internationaal standarten en wettelijk bepalingen en voorschriften.

 • In alle kamers zijn de volgende artikelen worden aangeboden voor het gebruik van onze gasten; shampoo, body-lotion en glasen, en deze zijn gereed gehouden voor éénmalig gebruik, en de artikelen zoals papier, enveloppe ezv. worden op verzoek van de klanten aan hun bezorgd.

 • Aan de voorkant van alle liften zullen worden voorzien van hand desinfectiematerialen, grijs gekleurd vuilnersbakken voor de gebruikt gezichtmasken en handschoenen van onze gasten.

 • Textiel artikelen zoals beddelakens en hand en baddoeken worden bij 70-90 0 C met passend chemicalen gewast.

 • Oppervlaktes die in veel gevallen in contact kunnen komen met onze gasten zoals bedieningsapparaten, telefoon, deurknopen ezv. worden nu meerdere malen desinfecteerd.

 • Op verzoek van onze gasten, zullen de kamer bediening services worden in het omvang van hygiëne voorschriften en maatregelen voortgezet worden.

8. Food & Beverage (Eten&Drinken) Diensten

 • Bij de productie gebieden; passend aan de sociale afstand voorschriften en maatregelen, worden persoonlijk hygiëne artikelen/uitrustingen gebruikt en wordt geproduceerd volgens de wettelijk voorschriften en maatregelen.

 • Bij het binnentreding van ruwe materiaal, tot aan de aanbieding van de voedingsgoederen, de controles zullen worden uitgevoerd door onze voedingsdeskundigen.

 • Bij onze instelling wordt de ISO 22000 Voedingsveiligheid Systeem en wordt periodiek gecontroleerd en onder toezicht gehouden door de ambtenaren van Republiek Turkije , Ministerie van Landbouw en Bosbeheer en andere geaccrediteerd instanties en instellingen.

 • Bij desinfectie van fruit en groenten wordt ozoniseringssysteem gebruikt.

 • Ruwe materialen en producten die van buiten de instelling afkomstig zijn, worden uitgepakt en volgens hygiëne maatregelen opgeslagen.

 • Bij de service gebieden worden opgelet op ordening en regelmatigheden (tussen de tafels 1,5 meter, tussen de stoelen bij de zelfde tafel 60 cm.) sociale afstand regel uitgevoerd.

 • Algehele food&beverage (eten&drinken) bedieningen worden uitgevoerd door onze personeel voorzien van persoonlijk bescherming kleiding en andere uitrustingen (mask, handschoenen, gezicht scherm, ezv.)

 • Alle voeding bedieningsgebieden zijn onder bescherming genomen tegen ieder ongewenst contact.

 • Op de tafels zijn artikelen zoals fork, lepel, spijserij, tandestoker en soortgelijk artikelen zijn verwijderd. Deze worden op verzoek van de gasten worden ter beschikking gesteld.

 • Tafels en stoelen worden na ieder gebruik schoongemaakt en gedisenfecteerd.

 • Bij de ingangen van ieder restaurant worden de kortsen van ieder gast opgemeten.

 • Bij de ingangen van ieder restaurant, zijn er hand desinfectie materialen beschikbaar voor iedere gast.

9. Zwembaden en Strand Diensten

 • De chemische stoffen proporties die bij onze zwembaden worden gebruikt, worden uitgevoerd volgens wettelijk voorschriften en volgens de automatisch doseringsysteem.

 • Controles van de zwembad chemische waarden worden dagelijks door de zwembad personeel en de opgenomen waarden worden op de Republiek Turkije Ministerie van Volksgezondheid zwembaden controle en reglement boek genoteerd.

 • Bij onze zwembaden, letten de levenredders regelmatig op de capaciteit grenzen en sociale afstand regels en zodanig de gasten waarschuwen.

 • In de waters van de zwembaden werden de densiteit van reverse osmos en vers water entree hoeveelheden zijn vermeerderd.

 • De chaise-longues rondom de zwembaden en bij de strand gebieden werden; volgens de sociale afstand reglement geplaatst, en bij het ieder gebruik daarvan worden iedere chaise-longue gelijk opnieuw schoongemaakt en gedisenfecterrd.

 • Volgens de reglementen van de sociale afstand; tot aan dat de pandemie algeheel uitgeband is, zijn de zwembad spelletjes zijn verboden.

10. Spa &Wellness, Haarverzorging Diensten

 • Voor de Spa, Fitness ve Haarverzorging Diensten worden de afspraak systeem wordt uitgevoerd.

 • Gedurende dienstverlening, zullen de benodigde persoonlijk beschermings uitrustingen gebruikt en de diensten zullen uitgevoerd worden volgens de reglement van sociale afstand.

 • Bij vele punten waar de gasten makkelijk kunnen bereiken, zijn ontsmettingsmiddelen geplaatst.

 • Alle vlaktes, gebieden en uitrustingen worden gedesinfecteerd volgens de geschikte methodes en chemische middelen na gebruik door ieder gast.

 • Gebruikte linnens worden gewassen bij 70-90 0 C warmte en daardoor hun reinigingen worden beveiligd.

 • Huidverzorging, make-up en blijvende ((duurzaam) make up worden uitgevoerd.

11. Animatie Shows, Mini Club en Speelparken Diensten


 • Uitvoering van animatie shows bij onze insteling werd opnieuw georganiseerd passend aan de sociale afstand regels.

 • Onze Mini Club zal diens activiteiten op normale wijze voortzetten met inachtnemen van de sociae afstand regels, alle uitrustingen en gebieden zullen volgens de internationaal standarten gedesinfecteerd worden en hygiëne maatregelen zullen gewaarborgd zijn.

 • Bij de kinder speelplaatsen is de maximaal capaciteit bepaald, dus wordt volgens deze regels uitgevoerd.

 • Er worden voor zorg gedraagd dat de kinderen meer tijd kunnen besteden in de buiten gebieden. Bij de openbare gebieden worden uiterst voorzorgmaatregelen voor openlucht activiteiten genomen inzake sociae afstand regels.

 • Ingeval dat er start wordt gegeven aan deze activiteiten, er zullen de nodige ordeningen en uivoeringen in het leven gebracht worden om allerlei hygiëne regels toe te passen.

12. Toepassingen voor Vergadering & Banquet Groepen

 • De organisaties die bij onze insteling zullen uitgevoerd worden, worden strikt maatregelen genomen inzake sociale afstand regels.

•Bij binnentreding aan onze instelling worden de volgende maatregelen uitgevoerd voor onze gasten; koorts wordt opgenomen en Covid-19 gasteninformatie formulier wordt ingevuld, waardoor wij de ontwikkelingen kunnen opvolgen.

 • Geddurende de organisaties, aale onze gasten zullen worden voorzien van gezichtsmasken en hand desinfecteringsmiddelen.

 • Bij het aanvang en einde van elke organisatie, de gebruikte gebieden en uitrustingen zullen worden gedesinfecteerd worden volgens de internationaal hygiëne criteriums.

13. Onderhoud van Air-Conditionering en Technische Service Diensten

 • De onderhouds-en reperatiewerkzaamheden aan de Air-Conditionering Systemen bij onze instelling worden uitgevoerd volgens de onderhoudsplan, en alle klimatesering centrales en fan-coiller desinfectie werkzaamheden zijn verdubbeld.

14. Hand Ontsmettingsmiddelen en Mask Gebruik

 • Bij alle agemeen gebruikt gebieden zullen de desinfectie en preventie punten zullen worden vermeerderd waar voor onze gasten en onze personeel makkelijk te beriken zijn. Deze zullen worden regelmatig gecontrolleerd en zodanig vervangen met nieuwe.

 • Er zijn meer dan voldoende masken beschikbaar voor onze personeel en gasten en deze zijn ter alle tijden bij bepaalde punten beschikbaar.

 • Krachtens de reglementen opgestelde door de Republiek Turkije Ministerie van Volksgezondheid, alle personeel van onze instelling die aan onze gasten bedienen zijn verpicht om hun gezichtmasken te dragen tijdens hun werkzaamheden.

15. Desinfectie bij Algemeen Gebruiksgebieden

 • De oppervlakten die frequent inaanraking worden komen met onze gasten en ook de terreinen die veel door de gasten worden gebruikt worden meer frequent gedisenfecteerd.

 • Bij alle algemeen terreinen waar W.C.’s zich bevinden worden door ozoniseringsysteem gedisenfecteerd om de gemeenscahhapelijk terreinen constant schoon te houden.

 • De deurknopen en andere handvast elementen bij de W.C.’s worden maatregelen genomen om contacten te vermijden met de handen van onze gasten.

 • Na gebruik van chaise-longue’s en soorgelijke strand elementen door de gasten worden gebruikt, worden met behulp van ULV apparaten ingevolge Europese standarten met geschikt chemische middelen gedisenfecteerd.

 • Transfer middelen, trein, buugy en soort gelijke vervoermiddelen die door de gasten worden gebruikt, zullen na hun gebruik worden volgens de internationaal standarten gedisenfecteerd. Na dagtijd worden ook desinfecties uitgevoerd met ULV apparaten.

16. Capaciteit Begrenzing bij de Instelling Gebieden

 • Door de redenen dat soomige gebieden zijn aangemerkt worden als sociale ruimtes waar veel mensen bijelkaar komen, de bedienings tijden voor het serveren van voedingsmiddelen bij de hoofd restaurant gebied wordt verspreid in verschillende tijden om de sociale afstand regels te beveiligen. Gast Check-in proceduren en degewenste tijdstippen voor maaltijden zullen aan de keuze van onze gasten zullen worden gelaten.

17. Inlichting en Bewustmaken Van Onze Gasten

 • Bij de algemene gebruiksgebieden; zullen worden voorzien van nodige voorlichting en inlichting aanplakbiljetten met minstens in drie talen, volgens de regulatie van Republiek Turkije, Ministerie van Volksgezondheid en Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) inzake bescherming tegen Covid-19

 • Aan alle gasten die bij onze instelling binnekomen zullen brochures afgegeven worden inzake bescherming tegen Covid-19.

18. Gezondheidsdiensten

 • Op verzoek van onze gasten zijn bij onze instelling dokter en 24 uur verpleegster diensten uitgevoerd die aan onze gasten de nodige inlichtingen en informatie kunnen doorgeven.

 • Worden ook contractueel ziekenhuis en ambulance diensten uitgevoerd.

19.Onze Covid-19 Voorbereiding Team

 • Tegen verdachting of geval van Covid-19; Werd bij onze instelling een Covid-19 Voorbereidings Team opgericht onder advies en begeleiding van instelling arts onder directie van Algemene Directeur.

 • Covid-19 Voorbereidings Team; heeft een Noodgevallen Plan en Risico Evaulatie Rapport voorbereid en deze wordt van tijd tot tijd zodanig gereviseerd /updated.

 • Onze Covid-19 Voorbereidings Team zal in alle tijden ter plaatse toezichten en controles uitvoeren.

 • Binne de instelling zullen alle correspondentie en inlichting procedures worden uitgevoerd door onze Covid-19 Voorbereidings Team.Download our app for a better holiday experience.